Faclair nan Gèidheal

'S e seo a h-uile facal Gàidhlig a nochdas ann am Faclair nan Gèidheal.

Achd Aithneachadh Gnè (2004)

Achd nan Eucoirean Feise Eachdraidheil (Mathanas agus Dearmadan) 2018

aintighearnas institiuideach

ait

aithneachadh gnè

an déidh obrach-lannsa

androigineach

annas dhen dà-sheòrsachd

anti-corp

aon-ghnèitheach

aon-sheòrsach

ath-bhuileachadh gnè

bana-ghèidh

bànrigh draga

bìnearachd gnè

Bìoras Easbhaidh Ion-dhìon Daonna

boireann gu fireann

boireann-sealltainn

boireannaich a bhios ri feise le boireannaich

brodag-gnè

brodag nan clach

brodag

buill-ghineamhainn

caidreabhach / caraid

caismeachd pròise

càraid aon-ghnèitheach

ceasnachadh

cèile dhen aon-ghnè

cios-ghnèitheach

cios-ghnèitheachas

cios-nòrmadachd

co-ghnèitheach

co-ionannachd gnè

co-ionannachd pòsaidh

co-sheòrsach

co-sheòrsachd

còirichean co-ionann

còirichean gèidhe agus leasbach

cròmasom

cuèir-ghnèitheach

cuèir

cùisean co-cheangailte ri gnè

dà-ghnèitheach

dà-sheòrsach

dà-spioradach

dearbh-aithne gnè

eadar-ghluasad laghail

eadar-ghluasad meadaigeach

eadar-ghluasad sòisealta

eadar-ghluasad

eadar-ghnèitheach

eadar-sheòrsach

earotaigeachd cho-sheòrsach

eastraigin

eile-sheòrsach

far-ghnèitheach

fear-gèidh

feartan-gnè

féin-riaghladh na bodhaige

fèis-pròise

feisealachd

fireann gu boireann

fireann-sealltainn

fireannaich a bhios ri feise le fireannaich

FRATT (Feimineach Radaigeach Tar-thoirmeasgach)

Faclair nan Gèidheal

gèidh

Gèidheal

gnè-chriotaigeach

gnè-nòrmadach

gnè-nòrmadachd

gnè-shùbailte

gnèitheachas eile-sheòrsach

gònad

gràin co-sheòrsachd

gràin dà-sheòrsachd

gun obair-lannsa

iol-ghnèitheach

iol-sheòrsach

ioma-ghnèitheach

ioma-leannanach

ioma-leannanachd

ioma-sheòrsach

ìre nan anti-corp

leasbach

leasbachd

Leigheas Ro-chasgach Iar-ghabhalach

Leigheas Ro-chasgach Ro-ghabhalach

leigheas torrachais

leth-bhreith a thaobh gnè

leth-bhreith

leth-ghnèitheach

leth-romansach

leth-sheòrsach

LGDT+

LGDTC+

LGDTCEN+

luchd-gèidh

marbh-ainmich

màthair-ionaid

mì-ghnèithich

mì-rian dearbh-aithne gnè

mion-chuid

nàrachadh

neach-gèidh

neach-ionaid

neo-ghnèitheach

neo-rèireach a-thaobh gnè

neo-romansach

neo-shàstachd gnè

neo-sheòrsach

neodroiseach

nochdadh gnè

nòrmadachd na h-eile-sheòrsachd

obair-lannsa bràigh na bodhaige

obair-lannsa bun na bodhaige

obair-lannsa daingneachadh gnè

obair-lannsa

oidheim gnè

oillt cho-sheòrsach

oillt dhà-sheòrsach

oillt thar-ghnèitheach

Os-fhàs Co-ghrùthanach Co-bhreitheach

pan-sheòrsach

pasaigeadh

pàtran chròmosoman

pòsadh aon-sheòrsach

pribhleid eile-sheòrsach

pròis ghèidh

pròis

pròiseil

rìgh draga

riochdair

riochdairean ròghnaichte

riochdairean Spivak

ro obair-lannsa

sa chlòsaid

seachranachd gnè

sìolachadh fuadain

Sionndram Easbhaidh Ion-dhìon Togte

Sionndram Neo-mhothalachd nan Gineachan Fireann

speactram gnè

sùbailteachd-gnè

sùbailteachd

taisbeantas gnè

taobhadh-feise

taobhadh measgaichte

taobhadh romansach

tar-bhalach

tar-bhoireann

tar-bhoireannach

tar-chaileag

tar-dhuine

tar-éidiche

tar-fhireann

tar-fhireannach

tar-ghnèitheach

tar-neach

tar-sheòrsach

teiripe iompachaidh

Teiripe Ionadachadh Bhrodagan

Teisteanas Aithneachadh Gnè

teisteostaron / brodag nan clach

thar-bhith-beò

tighinn a-mach

uile-ghnèitheach

uile-sheòrsach